Contact us

Address: No.789 Kening Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu China

Tel: +86-25-52163873

Email: rachel@njetong.com

Do you need any help? Contact us: +86-25-52163873   |  rachel@njetong.com